Vem kan få bidrag?

Den som är i behov av ekonomiskt stöd på grund av skada, sjukdom eller dödsfall som inträffat under något av följande förhållanden kan få stöd från fonden. Varje ansökan prövas individuellt.

  • Tjänstgöring till följd av totalförsvarsplikt
  • Annan utbildning eller tjänstgöring inom totalförsvaret som har direkt samband med respektive enhets/organisations försvars-, beredskaps- eller krigsuppgifter
  • Internationell insats/mission
  • Operativ tjänstgöring inom räddningstjänsten, Kustbevakningen och Tullverket
  • Operativ tjänstgöring inom Polisen
  • Tjänstgöring under åren 1940-45 i nordiska förbandsenheter och stadigvarande bosatt i Sverige
  • Skada som inträffat under resa till och från plikttjänstgöring eller frivilligtjänstgöring inom totalförsvaret. Bidrag kan normalt inte lämnas för skada som inträffar under resa till och från arbete
  • Dessutom kan den som – utan att tjänstgöra under något av dessa förhållanden – skadas, blir sjuk eller avlider till följd av åtgärder från någon del av ovan nämnda verksamheter komma ifråga

 

Kungafonden bidrag

Bilder från daglig verksamhet eller övningsverksamhet inom Försvarsmakten samt från Räddningstjänsten, Polisen, Kustbevakningen och Tullverket. Foto: Ridande polis: Kim Svensson, Försvarsmakten, Försvarets Bildbyrå. Helikopter/soldat: Alexander Karlsson, Försvarsmakten/Combat Camera. Övriga: Försvarsmakten.

tipsa en vän Tipsa en vän