Styrelsen lyder under 22 huvudmän som representerar ett brett samhällsspektra

Kungafondens verksamhet bedrivs under överinseende av 22 huvudmän som sammantaget representerar ett brett samhällsspektra. Statsministern är huvudmännens ordförande.

HUVUDMÄNNENS ORDFÖRANDE
Statsministern

HUVUDMÄNNEN ÄR REPRESENTANTER FÖR:
Arbetsmarknadsförsäkringar AB, Afa
Facket för Service och Kommunikation
Fackförbundet ST
Frivilliga Försvarsorganisationernas
Samarbetskommitté
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Kooperativa Förbundet
Kustbevakningen
Lantbrukarnas Riksförbund
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksförbundet Hem och Samhälle Rikspolisstyrelsen
Socialstyrelsen
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet
Tullverket

Kungafonden

Bilder från daglig verksamhet eller övningsverksamhet inom Försvarsmakten samt från Räddningstjänsten, Polisen, Kustbevakningen och Tullverket. Foto: Försvarsmakten/Combat Camera.

tipsa en vän Tipsa en vän