Kungafonden och Sverige hedras för insatser för finska krigsinvalider

Siftelsen Kungafonden, och i förlängningen hela det svenska samhället, har uppmärksammats och hedrats i Finland för sina insatser för finska krigsinvalider bosatta i Sverige.

Det är första gången utmärkelsen, i form av den tidigare presidenten Uhro Kekkonens gyllene diskus, tilldelas en institution utanför Finland. Kungafondens ordförande Annette Rihagen mottog diskusen vid en ceremoni i augusti 2015. Utmärkelsen delas ut av styrelsen för de finska Krigsinvalidernas Brödraförbund.

Enligt motiveringen är den en hedersbevisning och erkänsla till Kungafonden och det svenska samhället för det långvariga arbetet till förmån för finska krigsinvalider ända sedan andra världskrigets krigsår. Kungafonden har framför allt administrerat och gett ekonomiskt stöd till rehabilitering av finska krigsinvalider i Sverige.

Krigsinvalidernas Brödraförbund mottog själva president Kekkonens diskus som en donation 1977, och har sedan dess brukat den gyllene diskusen som ett vandringspris för insatser för Krigsinvalider.

kungafonden prisutdelning

Kungafonden mottog den gyllene diskusen i samband med 75-årsfirandet av finska Krigsinvalidernas Brödraförbund. Övre bilden från vänster: Brödraförbundets generalsekreterare Markku Honkasalo, Kungafondens tidigare kanslichef Anncharlotte Nilsson, styrelseledamot Ingemar Knutsson samt styrelseordförande Annette Rihagen och Brödraförbundets ordförande Juhani Saari. Undre bilden från vänster: Ingemar Knutsson, Annette Rihagen och finske krigsinvaliden Lars Löflund.

tipsa en vän Tipsa en vän