Det här kan Kungafonden ge bidrag och ekonomiskt stöd till

Ansökan prövas efter det särskilda behov du har. Den ekonomiska hjälpen du kan få kan till exempel avse:

  • Kostnader under rehabiliteringstid, för sjukgymnastik, psykologstöd, träningsutrust- ning eller för vistelse på rehabiliteringscentra.
  • Tekniska hjälpmedel för att underlätta det dagliga livet.
  • Vissa merkostnader i samband med omskolning.
  • Ökade levnadsomkostnader till följd av skadan.
  • Ökade kostnader vid sjukhusvistelse
  • Kostnader för anhöriga – till exempel för besöksresor och hotellkostnader vid den skadades sjukhusvistelse.
  • Bidrag till uppehälle i en akut besvärlig situation.

 

Kungafonden

Bilder från daglig verksamhet eller övningsverksamhet inom Försvarsmakten samt från Räddningstjänsten, Polisen, Kustbevakningen och Tullverket. Foto: Polis: Kim Svensson, Försvarsmakten, Försvarets Bildbyrå. Brandmän: Hans Hedebratt. Övriga: Försvarsmakten.

tipsa en vän Tipsa en vän