Ekonomiskt stöd från fonden är ett komplement till det sociala skyddsnätet

Kungafonden är en stiftelse som ger ekonomiskt stöd till personer som drabbats av sjukdom eller skada vid tjänstgöring inom eller i samband med totalförsvaret, räddningstjänsten och verksamheten inom Polisen, Kustbevakningen respektive Tullverket.

Fondens verksamhet syftar i första hand till att rehabilitera personer som drabbats av skada eller sjukdom men också till att förbättra möjligheterna för dessa till ett väl fungerande liv. Fonden lämnar även ekonomiskt stöd i samband med dödsfall.

Kungafondens stödjande verksamhet kan betraktas som ett komplement dels till arbetsgivarens ansvar i samband med skada, sjukdom och dödsfall samt dels till försäkringssystemet och det sociala skyddsnätet i övrigt.

Kungafonden verkar också förebyggande genom att stödja forskning och andra insatser i anknytning till fondens verksamhet vars syfte är att minimera skador.

Kungafonden

Bilder från daglig verksamhet eller övningsverksamhet inom Försvarsmakten samt från Räddningstjänsten, Polisen, Kustbevakningen och Tullverket. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten/Combat Camera, Jimmy Croona /Försvarsmakten/Combat Camera.

tipsa en vän Tipsa en vän