Kungen är Kungafondens beskyddare. Styrelsen lyder under 22 huvudmän

Kungafondens verksamhet bedrivs av en styrelse med ett kansli och under överinseende av 22 huvudmän.
Statsministern är huvudmännens ordförande.
Kung Carl XVI Gustaf är fondens beskyddare.

Kungafondens styrelse:
ORDFÖRANDE
Fd Rikslottachef Annette Rihagen

VICE ORDFÖRANDE
Ämnesråd Per Bolinder

KASSAFÖRVALTARE
Direktör Ulf Hjalmarsson

BITRÄDANDE KASSAFÖRVALTARE
Gunilla Lagerqvist

ÖVRIGA LEDAMÖTER
Flottiljamiral Bo Berg
Enhetschef Anders Edstam
Polisintendent/Sektionschef Per Engström
Generalmajor Urban Molin
Enhetschef Cecilia Edström
Kommunikationschef Eva Lindhé
Kammarrättslagman Mikael Westberg

Kungafondens kansli:
Kanslichef Heléne Rådemar

Kungafonden

Bilder från daglig verksamhet eller övningsverksamhet inom Försvarsmakten samt från Räddningstjänsten, Polisen, Kustbevakningen och Tullverket. Foto: Båt/soldater: Marcus Olsson/Försvarsmakten/Combat Camera. Soldat/ungdomar: Alexander Karlsson/Combat Camera. Övriga: Försvarsmakten.

tipsa en vän Tipsa en vän