Kungen är Kungafondens beskyddare. Styrelsen lyder under 22 huvudmän

Kungafondens verksamhet bedrivs av en styrelse med ett kansli och under överinseende av 22 huvudmän.
Statsministern är huvudmännens ordförande.
Kung Carl XVI Gustaf är fondens beskyddare.

Kungafondens styrelse:
ORDFÖRANDE
Fd Rikslottachef Annette Rihagen

VICE ORDFÖRANDE
Ämnesråd Per Bolinder

KASSAFÖRVALTARE
Direktör Ulf Hjalmarsson

BITRÄDANDE KASSAFÖRVALTARE
Portföljförvaltare Lars Holm

ÖVRIGA LEDAMÖTER
Brigadgeneral Rikard Askstedt
Tillsynsansvarig Anders Edstam
Polisintendent/Sektionschef Per Engström
Generalmajor Urban Molin
Chef Operativa avdelningen Kustbevakningen Johan Norrman
F.d. Nationelle chefen Tullverket, Fredrik Persson
Särskild utredare, Finansdepartementet, Mikael Westberg

Kungafondens kansli:
Kanslichef Heléne Rådemar

Kungafonden

Bilder från daglig verksamhet eller övningsverksamhet inom Försvarsmakten samt från Räddningstjänsten, Polisen, Kustbevakningen och Tullverket. Foto: Båt/soldater: Marcus Olsson/Försvarsmakten/Combat Camera. Soldat/ungdomar: Alexander Karlsson/Combat Camera. Övriga: Försvarsmakten.

tipsa en vän Tipsa en vän